EIP-un rol important în protecţia lucrătorilor

Inconstienta şi nerespectarea regulilor şi dispoziţiilor primite cu ocazia instruirilor de securitate şi sănătate în muncă ne costa de cele mai multe sanatatea sau, si mai grav, viata. Asa aflam de exemplu ca purtatul unui simplu echipament de protectie ne poate salva viata. O maneca a puloverului prinsa in utilajul de aschiere si drama s-a produs şi asta pentru că strungarul nu a îmbrăcat salopeta cu elastic la mâneci acordată de angajator şi pentru că cel ce avea obligaţia să verifice aceasta la începerea programului-conducătorul locului de muncă-nu a făcut acest lucru. Sa ne amintim asadar ca uneori diferenta o face un simplu echipament de protectie.
Echipamentul individual de protecție (EIP) face parte din rutina zilnică a tuturor celor care lucreaza în industrie, fie ea grea sau farmaceutică, în construcții, la service-urile auto, ș.a.m.d.. De fapt, trebuie purtat până și de către vizitatorii șantierelor sau liniilor de producție. Cu toate acestea, România are unul din cele mai ridicate niveluri ale numărului de accidente la locul de muncă din Europa. Cauza, pe lângă instruire, este nefolosirea sau alegerea și utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de protecție individuală.
Echipamentul individual de protectie reprezinta orice dispozitiv sau mijloc destinat purtarii de catre fiecare participant la procesul de munca pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor factori de risc de accidentare sau îmbolnavire profesionala.
Angajatorii sunt obligati sa acorde gratuit lucratorilor echipament individual de protectie, atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii (conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006, art. 13 lit. r) si lit. s).
Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie se face in scopul protejarii lucratorului impotriva unuia sau a mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Durata purtarii echipamentului individual de protectie este determinata de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru, performantele echipamentului.
Echipamentul Individual de Protecţie (EIP) include orice tip de echipament ce se intenţionează a fi utilizat de lucrători cu scopul protejării acestora împotriva unui pericol asupra securităţii şi sănătăţiiîn muncă.
Echipamentul Individual de Protecţie trebuie să fie utilizat numai după ce s-au luat toate celelalte măsuri deprevenire a potenţialelor ericole rămase (principiile prevenirii pericolelor!!!). EIP trebuie în principiu să fie folosit doar de o singură persoană. Excepţie se face în cazul garantării că nu vor exista pericole de sănătate sau probleme de igienă. Dacă se utilizează mai multe articole de EIP în acelaşi timp, acestea trebuie coordonate între ele.

Angajatorul poate furniza doar EIP care:
- este în conformitate cu specificaţiile de securitate şi sănătate;
- oferă protecţie fără să prezinte un pericol major în sine;
- este adecvat pentru condiţiile relevante;
   
Dacă se anticipează accidentări sau vătămări ale sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie să furnizeze EIP pentru:
- protecţia capului;
-  protecţia picioarelor;
- protecţia ochilor şi a feţei,măşti respiratorii;
- protecţia corpului.
Dotarea cu echipament individual de protecţie se face în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

Conform HG 1048/2006 art 3 alin.2, nu sunt incluse şi nu se consideră EIP:
- îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate în mod specific pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorului;
- echipamentul folosit de serviciile de urgenţă şi salvare;
- echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rutier;
- echipamentul sportiv;
- echipamentul de autoapărare sau de descurajare;
- dispozitivele portabile pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor şi factorilor nocivi.

În vederea acordării echipamentului individual de protecţie angajatorul trebuie să efectueze evaluarea riscurilor. În funcţie de apariţia unor riscuri noi sau a altor modalităţi de protecţie, acesta poate fi completat.
Angajatorul este obligat să întocmească lista internă de dotare cu echipament individual de protecţie adecvat executării sarcinilor de muncă în condiţii de securitate.
Înainte de alegerea unui echipament individual de protecţie, angajatorul trebuie să evalueze în ce măsură, echipamentul individual de protecţie pe care intenţionează să-l utilizeze, răspunde cerinţelor, după cum urmează:
a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;
b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le aibă echipamentul individual de protecţie pentru a proteja eficient împotriva riscurilor prevăzute la pct. a), ţinând cont de eventualele surse de riscuri proprii acestora;
c) compararea caracteristicilor precizate la pct. b) cu caracteristicile echipamentului individual de protecţie.


Durata de utilizare a echipamentului este stabilita de fiecare conducator de loc de munca, in functie de conditiile reale de lucru si de activitatea desfasurata de catre fiecare angajat la un moment dat, fara a se depasi durata de garantie acordata de catre producator, respectand principiul ca toti angajatii vor fi echipati cu echipament individual de protectie adecvat sarcinii de munca pe care o executa, avand ca unic scop protejarea acestora fata de riscurile la care se expun.
Evaluarea trebuie revizuită în funcţie de modificările elementelor componente.

La locurile de munca/ posturile de lucru unde posibilitatea existentei unui pericol de incendiu si/ sau de explozie, considerat ca fiind un pericol grav si iminent,  identificat, evaluat si nominalizat ca atare, se interzice:
- achizitionarea si purtarea de echipament individual de protectie din material sintetic,
-  se va achizitiona numai echipament certificat de securitate din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, purtand sigla CE, numai de la firme autorizate de catre MMSS si numai insotit de certificat de calitate si declaratie de conformitate, respectiv instructiuni de utilizare, denocivizare, curatare si intretinere,
- se interzice lucratorilor sa poarte lenjerie sintetica,
- se va purta numai lenjerie din bumbac 100 %.
- inceperea lucrului, daca personalul nu este echipat cu echipament individual de protectie conform listei interne de EIP, proprie fiecarei firme.

Lista internă de dotare cu echipamente individuale de protecţie întocmită de către angajator trebuie discutat şi convenit în comitetele de securitate şi sănătate în muncă sau cu reprezentanţii angajaţilor/sindicat, după caz.
Angajatorul este obligat să asigure condiţii pentru efectuarea verificărilor legale, depozitarea, curăţarea, denocivizarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor individuale de protecţie în conformitate cu instrucţiunile de utilizare ale producătorilor.
Angajatorul este obligat să înlocuiască echipamentul individual de protecţie care nu mai corespunde din punctul de vedere al calităţilor de protecţie, când se constată acest lucru, indiferent de motiv.
Angajatorul va furniza şi va pune la dispoziţie angajaţilor şi/sau reprezentanţilor lor informaţii adecvate despre fiecare echipament individual de protecţie şi de lucru.
Angajatorului îi revine în totalitate obligaţia instruirii angajaţilor asupra tuturor măsurilor care trebuie luate privind securitatea şi sănătatea acestora la utilizarea echipamentului individual de protecţie în timpul lucrului, astfel:
a)  trebuie să asigure instruirea în prealabil a angajatului asupra riscurilor împotriva cărora este protejat prin purtarea echipamentului individual de protecţie;
b)  trebuie să asigure instruirea şi să organizeze, dacă este cazul, un antrenament în purtarea echipamentului individual de protecţie.
În cazul în care diferiţi factori de risc impun utilizarea concomitent a mai multor echipamente individuale de protecţie, acestea trebuie să fie compatibile şi să-i păstreze eficacitatea în raport cu riscurile respective.
Echipamentele individuale de protecţie, cu excepţia unor cazuri particulare şi excepţionale, trebuie să fie utilizate numai în scopul prevăzut.
Echipamentele individuale de protecţie se vor utiliza conform instrucţiunilor însoţitoare care trebuie elaborate pe înţelesul angajatului.
Condiţiile de utilizare ale unui echipament individual de protecţie, în special cele referitoare la durata purtării, sunt determinate în funcţie de gravitatea riscului, frecvenţa expunerii la risc şi caracteristicile locului de muncă al fiecărui angajat, precum şi de performanţele echipamentului individual de protecţie.
Lucratorii sunt obligati sa utilizeze in mod corect echipamentul individual de protectie din dotare, numai in timpul lucrului, iar dupa utilizare sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare, conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006 art. 23 al.(1) lit. b) .
Lucrătorii şi celelalte categorii de persoane care beneficiază de echipament individual de protecţie au următoarele obligaţii:
a)  să cunoască caracteristicile şi modul corect de utilizare a echipamentului individual de protecţie din dotare;
b)  să poarte întregul echipament individual de protecţie pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă sau activităţii pe care o desfăşoară în unitate;
c)  să utilizeze echipamentul individual de protecţie numai în scopul pentru care acesta a fost atribuit şi să se preocupe de conservarea calităţilor de protecţie ale acestuia;
d)  să prezinte echipamentul individual de protecţie la verificările periodice prevăzute în instrucţiunile de utilizare şi pentru curăţare sau denocivizare;
e)  să solicite un nou echipament individual de protecţie, atunci când din diverse motive cel avut în dotare nu mai prezintă calităţile de protecţie necesare.
Degradarea echipamentului individual de protecţie din vina angajatului căruia i-a fost atribuit sau înstrăinarea lui, înainte de expirarea duratei de utilizare prevăzute, atrage răspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii.
Nepurtarea echipamentului individual de protecţie se sancţioneaz conform legislaţiei în vigoare.
Angajatul participant la procesul de muncă are dreptul de a refuza executarea sarcinii de muncă dacă nu i se asigură echipamentul individual de protecţie prevăzut în reglementările în vigoare, fără ca refuzul să atragă asupra sa măsuri disciplinare.
Un echipament individual de protecţie trebuie să fie conform reglementărilor legale în vigoare corespunzătoare, referitoare la proiectarea şi fabricarea sa din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.
Serviciile interne sau externe de securitate şi sănătate în muncă asigură dotarea, distribuirea, instruirea despre utilizare şi verificarea utilizării corecte cât şi întreţinerea sau înlocuirea echipamentelor de protecţie.
Educaţie sanitară pentru purtarea şi întreţinerea, spălarea şi dezinfecţia echipamentelor de protecţie individuală este obligatorie în toate societăţile şi la toate posturile de muncă.
Echipamentul individual de lucru se acordă de către angajator, în condiţiile negociate prin contractul colectiv de muncă.
Cheltuielile necesare privind dotarea cu echipament individual de lucru sunt suportate în proporţie de minimum 50% de către angajator, din capitolul alte cheltuieli de exploatare, iar diferenţa se suportă de către angajat.
Obligaţiile producătorilor şi importatorilor de echipamente individuale de protecţie şi de lucru privind fabricarea şi comercializarea oricărui model nou, prin care se garantează calitatea din punctul de vedere al protecţiei asigurate pentru domeniul de utilizare previzibil, sunt definite în „Normele metodologice privind certificarea calităţii de protecţie a sortimentelor de echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii în fabricaţie”, cu completările şi modificările ulterioare.

 

CLASIFICAREA

ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECŢIE

Orice echipament individual de protecţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
           a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuşi la un risc mărit;
           b) să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă;
           c) să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului;
           d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare

 

Nr.crt.

CATEGORIA

DEFINIŢIE

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA:

ECHIPAMENT

1

Categoria I

EIP proiectate pentru a proteja împotriva riscurilor minore.

-acţiunilor mecanice cu efecte superficiale.

-mănuşi, degetare sau alte sortimente care asigură acelaşi tip de protecţie;

produselor de curăţare cu acţiune slabă şi cu efecte uşor reversibile.

-mănuşi de protecţie împotriva soluţiilor diluate de detergenţi sau alte sortimente care asigură  acelaşi tip de protecţie

-riscurilor care decurg din manipularea produselor fierbinţi care nu expun utilizatorul la o temperatura mai mare de 50°C sau la şocuri mecanice  periculoase

-mănuşi, şorţuri de uz profesional sau alte sortimente care asigură  acelaşi tip de protectie.

-agenţilor atmosferici care nu sunt nici excepţionali şi nici extreme.

-articole pentru protecţia capului, îmbrăcăminte de sezon, încălţăminte sau alte sortimente care

asigură acelaşi tip de protective.

-şocurilor mecanice şi vibraţiilor minore care nu afectează zonele vitale ale corpului şi ale caror efecte nu pot provoca leziuni ireversibile:

-căşti de protecţie de tip uşor împotriva scalpării, mănuşi, încălţăminte uşoară sau alte sortimente care asigură  acelaşi tip de protecţie;

-luminii solare:

-ochelari de soare sau alte sortimente care asigură acelaşi tip de protecţie.

2

Categoria

a II-a

EIP proiectate pentru a proteja împotriva unui nivel de expunere la risc, de la mediu la mare, dar nu la niveluri de risc care pot provoca moartea sau efecte ireversibile asupra sănătăţii utilizatorului.

 

Încadrarea unui EIP în categoria II se face prin excludere faţă de celelalate categorii, în urma evaluării nivelului de risc împotriva cărora asigură protecţie, conform destinaţiei indicate de producător.

-căşti de protecţie împotriva şocurilor,şorţuri pentru tranşatori de carne,burtiere, pentru industria forestieră, îmbrăcăminte ignifugă fără rezistenţă limitată la factori termici, îmbrăcăminte de semnalizare, încălţăminte din piele sau cauciuc şi mase plastice, impermeabilă, anti-perforaţie, împotriva contactului cu obiecte fierbinţi sau reci,mănuşi de protecţie pentru sudori; ochelari de protecţie contra riscurilor mecanice, radiaţiilor; viziere de protecţie, inclusiv măşti pentru sudori etc.

3

Categoria

a III-a

EIP de concepţie complexă,.

- sunt proiectate pentru a proteja împotriva riscurilor mortale sau cu efecte ireversibile asupra sănătăţii.

-aparatele de protecţie respiratorie filtrante, destinate protecţiei împotriva aerosolilor solizi şi lichizi sau împotriva gazelor iritante, periculoase, toxice ori radiotoxice;

-aparatele de protecţie respiratorie care asigură izolare completă faţă de

atmosferă, inclusiv cele utilizate pentru scufundare

-EIP care asigură numai o protecţie limitată în timp împotriva acţiunilor chimice sau împotriva radiatiilor ionizante

-echipamentele pentru  intervenţie în medii cu temperaturi înalte, ale caror efecte  de moment sunt

comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului egale sau mai mari de 100°C  şi care pot fi sau nu caracterizate de prezenta radiaţiilor infraroşii, flăcărilor sau a proiecţiilor de mari cantităţi de metal topit.

echipamentele de intervenţie în medii cu temperaturi scăzute, ale caror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului egale sau mai mici de

-50°C;

-EIP pentru protectie împotriva căderilor de la înalţime.

-EIP pentru protecţie împotriva riscurilor electrice şi tensiunilor periculoase sau cele utilizate ca izolante pentru lucru la tensiune înaltă.

 

                                                                                                                                                                                                                                 VASILICĂ GRIGORE

                                                                                                                                                                                                                                     -specialist ssm-

 

 

 

SC____________SRL

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Cod: F-019
Editia: 1/2015
Revizia:0
Pag.ini:-1

                                                                                                                                                   


                                                                                                    APROB

                                                                                                                                            ADMINISTRATOR

LISTA INTERNA DE DOTARE

                                   CU  ECHIPAMENTUL  INDIVIDUAL DE PROTECTIE (EIP)  ADECVAT  EXECUTARII SARCINILOR DE MUNCA IN CONDITII DE SECURITATE

Conform Legii 319/ 2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, « Art. 12. alin. (1) Angajatorul trebuie ::b) să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecţie care trebuie acordat şi utilizat ; »
Echipamentul individual de protecţie la locul de muncă şi  materialele igienico sanitare rezultă ca urmare a unei analize de risc efectuată de conducerea SC xxxxxxxxxx SRL, la locurile de muncă
Echipamentul  individual de protecţie şi materialele igienico sanitare vor fi achiziţionate de conducerea  SC xxxxxxxxxx SRL.din fondurile special alocate acestui scop şi va fi distribuit conform cerinţelor H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;
Normativul nu este exhaustiv, numarul şi felul echipamentului  individual de protecţie putând fi extins sau restrâns în funcţie de : -numarul de angajaţi la un moment dat ; -riscurile locurilor de munca ;
- extinderea sau restrângerea obiectului de activitate al societăţii.

 

Nr.

crt.

Loc de muncă

Meseria

Risc

Sortiment E.I.P.

Durata

Mod acordare

Obs.

0

1

2

3

4

5

6

7

1

SC

-muncitor necalificat

 

Lovituri, Impact, Strivire

Bocanci cu bombeu suplimentar metalic

1/24 luni

Inventar

 

Imbracaminte de protectie a corpului

Salopeta de lucru (pantalon cu pieptar si haina)

1/12 luni

 

Inventar

 

Impotriva agresiunilor mecanice

Mănuşi de protecţie rezistente la abraziune

1/3 luni

inventar

 

Protecţia capului

Cască de protecţie

-

inventar

 

Frig ( acoperamant cap)

Caciula (din material textil )

12 luni

Inventar

 

Frig ( protecţie corp şi mâini)

Haina si pantaloni vatuiti, Manusi impermeabile captusite

1/36 luni-costum

1/12-mănuşi

Inventar

 

Umezeala (picioare)

Cizme cauciuc semiânalte(protecţie noroi)

24 luni

Inventar

 

Protecţia auzului

Căşti antifonice

-

inventar

 

Protecţia întregului corp

Vesta reflectorizantă

-

inventar

 

H.G. nr. 1.048 din 9 august 2006 reglementeaza cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
Prin echipament individual de protectie se intelege orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat in acest scop.

                                                                                                                                                                                                                                      ÎNTOCMIT