Etica si implicarea factorilor interesati in managementul riscurilor profesionale

 

Există întotdeauna o dimensiune etică insuficient explorată, dincolo de lista cauzelor identificate ale accidentelor de muncă. Aceasta conduce la o succesiune de decizii inadecvate, chiar greşite, adoptate la nivel organizaţional, uman sau tehnic, care provoacă evenimente tragice, deseori cu consecinţa pierderii de vieţi omeneşti.

Gestiunea corespunzătoare a riscurilor nu este necesară exclusiv pentru dezvoltarea de tehnici şi procese, ci şi pentru luarea în considerare la nivel organizaţional a „naturii umane". Totodată, este necesară stabilirea unor mecanisme adecvate de reconciliere a „interesului public" cu „managementul riscului". Ca urmare, va fi nevoie mereu de definirea, implementarea şi îmbunătăţirea unei serii de procese şi, cel mai important, de furnizarea de repere-ghid pentru manageri. De asemenea, va fi necesară continuarea îmbunătăţirii metodelor de analiză a riscurilor, ameliorarea formării în domeniul managementului riscurilor a numeroşilor factori interesaţi, perfecţionarea componentei legislative şi, mai ales, repoziţionarea pe principii etice a managementului riscurilor profesionale.

  

balance

Lucrarea propune o analiză a valorilor şi principiilor aplicabile în adoptarea deciziilor şi derularea acţiunilor care vizează creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă. Deoarece nu există un răspuns unic la problema securităţii, scopul acestei lucrări este de a sistematiza o serie de alternative şi căi de orientare a raţionamentelor privind câteva aspecte fundamentale ale managementului securităţii şi sănătăţii ocupaţionale în România.

 

Citeste tot