Despre noi

 

APSSMT s-a constituit la inceputul anului 2007 in baza O.G. nr. 26/2000 si Legea 246/2005 cu privire la asociatii si fundatii.
In baza acestei ordonante in conformitate cu art. 38 “o asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica” cu conditia respectarii unor conditii minime: activitate semnificativa desfasurata minim 3 ani, realizeaza obiectivele stabilite. Prin utilitate publica se intelege orice activitate care vizeaza atingerea unor scopuri benefice in domenii de interes public general si/sau comunitar.

Asociaţia Profesională de Securitate şi Sănătatea Muncii Timişoara (APSSMT) este o organizaţie neguvernamentală şi are ca scop crearea unui cadru organizatoric adecvat la nivel zonal sau naţional pentru spacialiştii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea studierii, cercetării, perfecţionării şi aplicării metodelor şi mijloacelor de securitate şi sănătate în muncă, pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi reducerea riscurilor de accidentare, respectiv a îmbolnăvirilor profesionale.